Logg inn for å sjekke når du kan melde deg på

Storebrand Sandbox internship

Sommerjobb 2018

Du skal jobbe i et team sammen med andre studenter, og løse en reell problemstilling Storebrands kunder står overfor med hjelp av Storebrands arbeidsmetodikk (Lean Startup). Oppdraget omhandler en av de strategisk viktige kundesatsningene i Storebrand innenfor digital utvikling og bærekraft. Dere skal jobbe frem et løsningsforslag som er klart for markedet, og som dere skal presentere for Storebrands ansatte og toppledelse. Programmet varer i 6 uker + 2 ukers ferie. Du får betalt for hele perioden.

Krav til formell kompetanse

  • Gjerne påbegynt masterutdannelse, men det er ikke et absolutt krav
  • Studieretning innen entreprenørskap, innovasjon, IT, UX (design, bruk, interaksjon), samfunnsvitenskap, psykologi, økonomi, markedsføring eller lignende. Innenfor IT er det ønskelig med kunnskap om utvikling for mobil og web​
  • Gode akademiske resultater
  • Engasjement utenfor studiet blir vektlagt

Personlige egenskaper

  • Løsningsorientert
  • Sterkt engasjement
  • Kommersiell teft
  • Erfaring med å jobbe i team
  • Teknologisk nysgjerrighet
  • Vi tar for gitt at du representerer holdninger og verdier som passer overens med Storebrands

Les mer på https://storebrand.easycruit.com/vacancy/1915937/6040?iso=no