Ekstraordinær generalforsamling

Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling den 19. september kl 12.

Saker som skal behandles er endring av regnskapsår og valg av revisor.

Styret har i sommer nullstilt Deltas regnskapsprogram for å fikse og rydde opp i store deler av Deltas økonomiske system. Denne oppryddingen, i tillegg til koronavirus-situasjonen, ga god grunn til å stenge regnskapsåret til foreningen på papiret, slik at man faktisk kan behandle reell, upåvirket regnskapsdata for høstsemesteret uten at dette påvirkes av de større omveltningene fra vårsemesteret. Dette gir da et svært naturlig tidspunkt til å endre regnskapsåret til foreningen, slik at regnskapsåret følger skoleåret, hvor mesteparten av foreningens økonomiske aktivitet foregår, i stedet for å følge kalenderåret.

Regnskapsåret er statutt-festet, så det er derfor styret er nødt til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å legge frem dette forslaget. For å gjøre et slikt bytte på en ordentlig måte, og for å sørge for at det forrige “interrim”-halvåret kan bli komplett og revidert i rimelig tid, ønsker vi også å velge en revisor som kan se over regnskapet for det halvåret som nå har gått.

Ordstyrer: Kommer
Referent: Kommer

Dagsorden: https://s.ntnu.no/dagsorden
Gjeldende statutter: https://s.ntnu.no/statutter

nb_NONO
en_USEN nb_NONO