Generalforsamling 2016

Er du lei av det nåværende styret? Ikke fortvil! Tirsdag 25. oktober er det generalforsamling i Linjeforeningen Delta, og da får du muligheten til å kaste styret!

Det vil bli forslag til statuttendringer, presentasjon av økonomisk årsberetning, valg til fondstyret og styrevalg.

Følgende styrestillinger skal velges:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
ArrKomsjef
BedKomsjef
Fagsjef
MedKomsjef
KomKomsjef
KvinneKomsjef
Faddersjef

Tid: 25. oktober 2016
Sted: R9, Realfagbygget
Ordstyrer: Yngve Hereide
Referent: Stein Olav Romslo

Stillingsbeskrivelser

Gjeldende statutter

Endringsforslag til statuttene kan sendes inn til delta@list.stud.ntnu.no innen 11. oktober.

Vel møtt!