Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling

Tidspunkt: 04.feb 2019 kl. 18:15

Rom: Realfagbygget, R8


Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling.

Saken som skal behandles er valg av ny KvinneKomsjef.

Styret vedtok den 16.01.19 å ikke godkjenne tiltredelse av ny komitéleder i KvinneKom etter at forrige komitéleder (valgt av generalforsamlingen 03.11.18) trakk seg. 
Grunnlaget for styrets avgjørelse er at komiteen holdt valg av egen leder og nestleder etter at forrige KvinneKomsjef hadde meldt seg ut av rollen som leder. Dette førte til brudd på §7.8 i statuttene, der det står at sittende nestleder har førsterett på tiltredelse i stillingen. At komiteene kan konstituere sine egne ledere fratar generalforsamlingen retten til å velge eget styre.

Styret åpner derfor for ekstraordinær generalforsamling og håper at så mange som mulig møter opp for å velge ny styrestilling ved KvinneKomitésjef.

Det blir kaffe og tørre kjeks som alltid.

Ordstyrer: Magnus Tvilde
Referent: Amalie Røsnes

Dagsorden: https://drive.google.com/file/d/1xHWNaiHxGojHN_4v1KBv9M3BXwqsjzg_/view?usp=sharing

Gjeldende statutter: 
https://drive.google.com/file/d/1uVB6Q_e2-kitzloyUAvDlTIaY9xojxn6/view?usp=sharing

nb_NONO
en_USEN nb_NONO