Innkalling til Generalforsamling

Tidspunkt: 3. nov 2018 kl. 12:15

Rom: Realfagbygget, R7

 

Styret sier vælkæmna te genfærs.

På generalforsamlingen vil følgende saker behandles:

Årsberetning v/ Leder
Statuttendringsforslag
Presentasjon av regnskap og budsjett v/ Økonomiansvarlig
Statusrapport fra fondstyret
Valg av revisor
Valg av styre
Valg av fondstyre

Styrestillinger som skal velges er:

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Faddersjef
ArrKomsjef
BedKomsjef
KomKomsjef
MedKomsjef
KvinneKomsjef
Fagsjef

Ordstyrer: Kommer
Referent: Kommer

VIKTIG: Forslag til statuttendringer må være styret i hende senest lørdag 20. oktober. Forslag kan sendes til delta@delta.org.ntnu.no eller delta.leder@gmail.com

Styret stiller med kaker og kaffe. Ta med nistepakke! Vi i styret 2018 gleder oss!

Vel møtt!
__________________

MØTEDOKUMENTER
__________________

DAGSORDEN
https://drive.google.com/file/d/1TJVDetVt8zDfQguwIP1Jf3Rtu8yjrSMC/view?usp=sharing

STILLINGSBESKRIVELSER
Kommer

GJELDENDE STATUTTER
https://drive.google.com/file/d/18oDUHQd0_DBvF1BIPLsiFxFre0hHsrr1/view?usp=sharing

STATUTTENDRINGSFORSLAG
Kommer

REGNSKAP
Kommer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2017
https://drive.google.com/file/d/1tVv9m-pL8WT9eKr_JpTJWQGE6j8KpcwA/view?usp=sharing

STATUTTER MED ENDRINGSFORSLAG
Kommer

BEGRUNNELSER ENDRINGSFORSLAG
Kommer

nb_NONO
en_USEN nb_NONO