FagKom

FagKom er komiteen som har ansvaret for alt som omhandler fag. Hva innebærer egentlig dette? Jo, FagKom er ansvarlige for å opprettholde en faglig kultur innad i Delta. Dette er kanskje den viktigste kulturen Delta har. FagKom sørger for at studentene har muligheten til å engasjere seg faglig både i de emnene man tar det semesteret og helt andre fagrelaterte aktiviteter. 

De to fagretningene som ligger under Delta, matte og fysikk, sliter med høye frafallsprosenter på grunn av at det er krevende og teoretiske studier. Vi i FagKom tror at det å engasjere studentene faglig er med på å forhindre frafall fra studiene og holde studentene interessert i studieretningen sin. Fagkom har laget sin helt egen nettside der det ligger masse faglig relevant informasjon, oversikt over foredrag holdt i FagKoms matteklubb og fysikklubb, samt et arkiv av bachelor og masteroppgaver skrevet av personer som vært i Delta. Den finner du her.

Inspirasjonsforedrag av Selda Ekiz

Et annet av FagKoms ansvarsområder er å være Deltagernes faghjelp. Sliter man med øvinger og innleveringer? Da er det bra at FagKom arrangerer ukentlige kollokvier der man kan spørre om hva som helst. Sliter man med å forstå dårlige eller overkompliserte pensumbøker? Da er det greit å ha velskrevne kompendier slik at man kan lære seg pensum og være godt forbredt til eksamen. Liker du å engasjere deg i fagmiljøet ditt på utsiden av studiene? Da er det bra at FagKom arrangerer og informerer om fagrelaterte aktiviteter både på NTNU og ellers i Trondheim.

Foredrag i Matteklubben om kardinaltall og ordinaltall, holdt av Markus Valås Hagen

Kort oppsummert: Om du synes fag er spennende, du liker å lære andre det du allerede kan, eller om du ønsker å fremme Deltas faglig miljø, er du hjertelig velkommen i FagKom! Send en mail til delta [dot] fagsjef [at] gmail [dot] com eller møt opp på de ukentlige kollokviene hvis du vil vite mer!

nb_NONO
en_USEN nb_NONO