FagKom

FagKom er komiteen for de som er litt over gjennomsnittet glad i fag. FagKom består idag av en liten, men aktiv, gjeng som arbeider for å få alle nye og gamle gjennom sitt faglige semester. Det innebærer å arrangere kollokvier, eksamensforelesninger og lage kompendier som støtteliteratur til spesiellt førsteklassefag. Det som kjennetegner en person i FagKom er et ønske om å dele kunnskapen man har opparbeidet seg i fag på NTNU eller andre steder.