InKom

 

Kvinnekom

I 2014 ble det opprettet en ny komité i Delta, med utgangspunkt i å styrke samholdet og øke deltakelsen blant kvinnene i linjeforeningen. 5 år senere ser vi en enorm framgang, men vi prøver fortsatt å gjøre det enda bedre. Jobben vår er å skape et godt sosialt miljø for jentene på matte og fysikk. Det blir stadig flere jenter som studerer realfag, men det er fortsatt slik at det er en betydelig større andel gutter som studerer innenfor linjeforeningen Delta sine studieprogram. Denne komiteen arrangerer små og store arrangementer i løpet av semesteret, og våre overordnede mål er å skape et godt sosialt miljø innad blant jentene, og å få flere jenter til å engasjere seg i linjeforeningen.

Er du kreativ? Er du arbeidsom? Er du glad i å arrangere sammenkomster? Er du glad i planlegging? Er du pratsom og sosial? Har du lyst til å gjøre linjeforeningen Delta til et hyggeligere sted, både for kvinner og menn? Da bør du melde deg inn i KvinneKom. Vi er en relativt liten gjeng, så alle medlemmene har ganske stor innflytelse på hvordan året legges opp. Vi har 3-4 møter i semesteret hvor vi planlegger fremtidige arrangementer og eventuelt diskuterer andre tiltak vi ønsker å få til. Deretter utnevnes 1 eller flere personer til å ta ansvar for et spesielt arrangement. Ved hjelp stiller flere medlemmer opp. Arbeidet er sosialt, og man blir godt kjent med de andre medlemmene i komiteen. Arrangementene våre strekker seg mellom alt fra små møter hvor vi driver med håndarbeid, til større arrangementer med foredrag og mat. Noen arrangementer er faglig retta, andre er kun sosiale. Spørsmål kan rettes til: delta.kvinnekomsjef@gmail.com. Nedenfor ser du noen bilder fra tidligere arrangementer. Flere bilder ligger på linjeforeningens instagram: @linjeforeningendelta.

Andre tilbud for jenter i linjeforeningen Delta:

Delta utenriks

Delta Utenriks er en relativt ny interessegruppe i linjeforeningen. Vår jobb er å finne utvekslingsstudenter ved NTNU som studerer matematikk eller fysikk, og introdusere dem til Delta. Dette gjør vi ved å prøve å få inkludert dem i så mye som mulig allerede i fadderperioden. Senere i løpet av året arrangerer vi ulike mindre arrangementer hvor fokuset er å bleste det til internasjonale studenter, men hvor alle kan være med. Eksempler på slike arrangementer er: Escape Room, Speedfriending og Nyttårsbord.

Denne våren sammarbeidet Delta Utenriks med KvinneKom med å arrangere speedfriending. Møt nye folk, lær et nytt navn, og prat med noen du kanskje har sett i gangen, men aldri helt har fått sjansen til å slå av en prat med

Vi har også en Facebookgruppe for alle internasjonale studenter i Delta:
https://www.facebook.com/groups/2115835185143918/
E-post: delta.utenriks@gmail.com

VelKom

Det kan være hardt å gå på et såpass krevende, teoretisk studium, og som alle vet varierer jo livet naturlig mellom lyse og mørke perioder. Da er det godt å ha noen å gå til som hverken krever avtale eller tar betalt, og nettopp dette tilbudet står VelKom for.

VelKom er altså Deltas samtalegruppe, bestående av studenter som vil lytte til det som du ønsker å prate om. Medlemmene av VelKom har taushetsplikt, og de har alle tatt kurs hos SiT der de har fått en innføring i lytteteknikker og hvordan være en god samtalepartner. De er imidlertid ikke utdannede psykologer og har derfor tilgang på en utarbeidet liste med hvilke forskjellige tilbud som finnes i Trondheim dersom noen ønsker eller trenger mer hjelp enn samtaler med en medstudent. VelKom tar imot alt av henvendelser, enten det gjelder usikkerhet rundt studiet, depresjon eller bare et ønske om å dele gode nyheter med noen – ingenting er for stort eller lite! Det holdes fast samtaletid hver uke i underetasjen på Realfagbygget, der det er et skilt på døren slik at man vet om det er ledig eller opptatt før man går inn. Nytt fra høsten er at det kanskje blir samtaletider i Kafe Hangaren også, følg med på facebooksiden til VelKom for å få det med deg, eller bare for å støtte tiltaket. Dersom samtaletidene ikke passer deg eller du ønsker å avtale privat samtale så kan du enten sende mail til VelKom sin e-post eller privat melding til en av samtalepartnerne der du ber om en time. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

For å kunne fortsette å tilby lavterskel lytting og hjelp til medstudenter er VelKom avhengig av flinke medlemmer som er villige til å ta kurs, og som deretter kan sitte som samtalepartner 1-2 ganger i måneden. Det er verdifull erfaring å lære seg å lytte til andre på en objektiv måte, med fokus på å bare være tilstede uten å nødvendigvis skulle fikse problemer. VelKom trenger også folk som vil jobbe med små arrangementer utover høsten, med hensikt om å øke bevissthet og åpenhet rundt psykisk helse. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har lyst til å bidra til studentfrivilligheten gjennom VelKom!

Facebook:  https://www.facebook.com/velkom.delta
E-post: delta.velkom@gmail.com

nb_NONO
en_USEN nb_NONO