Konvergensmøte

Vil ønske alle Deltagere, matematikkstudenter og fysikkstudenter velkommen til Konvergensmøte (Deltas medlemsmøte) torsdag 21. januar kl. 14:15. Møtet kommer til å bli holdt digitalt over Zoom, så det kommer til å bli en kort vei for alle til å møte opp.

På møtet vil vi gjennomgå hvordan dette vårsemesteret i Delta kommer til å se ut. Styret vil presentere sine planer for alle komiteene og Kasper skal snakke litt om Kontoret og Lageret. Vi skal holde valg av arrangører til fem av Deltas kommende arrangementer og til slutt skal vi holde valg av PTVer (Programtillitsvalgte) for bachelor og master i fysikk.

Håper så mange kommer til å møte opp, og gleder meg masse til å se dere der! <3

Link og passord til Zoom vil komme her:

Arrangementer det skal velges arrangører til:
– Amazing Race
– vÅrgang
– 17. mai frokost
– Imball
– Åre 2022

nb_NONO
en_USEN nb_NONO