Økonomi

Deltas Fond

Delta har et eget pengefond som er styrt av Fondstyret. Disse er valgt av Deltas generalforsamling. Her er noen retningslinjer for hva som må være med i søknader for at den skal kunne behandles av Fondstyret.

Retningslinjer for søknader til Deltas fond

  1. Det er kun medlemmer av eller komiteer under Linjeforeningen Delta som kan søke.
  2. Søknaden skal inneholde hvem som søker, formål og hvilket beløp det søkes om.
  3. Søknaden skal være velbegrunnet og ha som hensikt å komme flest mulige medlemmer av
    Delta til gode.
  4. Søknaden skal inneholde budsjett over beløpet det søkes om.
  5. Kvitteringer på det tildelte beløpet skal fremvises i ettertid.
nb_NONO
en_USEN nb_NONO