Studentpolitikk

Er du av typen som liker å ha ansvar, være med å bestemme hva som skjer rundt deg, eller har gode ideer om hvordan ting egentlig burde gjøres? Da er studentdemokratiet stedet for deg!

I studentdemokratiet blir de valgte representantene enige om hva studentene mener om dagsaktuelle saker. Dette kan for eksempel være at studentene ønsker at NTNU skal innføre automatisk begrunnelse på eksamen, eller akademisk boikott av Israel. NTNU er ett av de universitetene som lytter mest på studentene, noe som gir studentene mye gjennomslagskraft, men det avhenger av at vi er samstemte.
.
Studentdemokratiet består av mange ulike organisasjoner, her er en kort oppsummering av de mest aktuelle for deg:
Studenttinget – består av valgte studenter fra hele NTNU, og de diskuterer saker som angår hele NTNU.
Studentrådene er delt fakultetsvis, oversikt finner man på Studentrad.no. De består av valgte studenter fra studieprogram, og diskuterer saker som angår studieretningen og det aktuelle fagfeltet til studentrådet. (Matematikk tilhører Studentrådet IE, Fysikk Studentrådet NV.) Sammen med Studenttinget har de kontorer i 2etg Gamle Fysikk, gå gjerne innom dersom du har et problem med NTNU.
Velferdstinget – består av valgte studenter fra alle institusjonene som dekkes av Sit. Her diskuteres saker som angår Sit. Alt fra priser i kantina til bygging av nye idrettsanlegg.
Still til valg! Stem! Ta ansvar for å forbedre din egen og andres studiehverdag!
nb_NONO
en_USEN nb_NONO