delta logo

Delta

linjeforeningen for matematikk og fysikk

BedKom

Bedriftskomiteen, eller Bedkom, er Deltas bindeledd mellom studentene og arbeidslivet. Komiteen har ansvar for å informere deltakere om karrieremuligheter, holde kontakt med næringslivet og mye mer.

Noe av det viktigste Bedkom gjør er å holde Bedriftspresentasjoner, eller Bedpresser. På Bedpresser kommer en bedrift og snakker om karrieremuligheter hos dem. Dette er en fantastisk mulighet for å komme i kontakt med bedrifter hvor du vil jobbe!

Som medlem av Bedkom jobber du med å kontakte bedrifter og arrangere ulike arrangementer for Delta med Bedrift og arbeidslivet som gjennomgående tema. I Bedkom kan man både lære mye nye ting og også skape et godt nettverk, som blant annet inkluderer personer fra arbeidslivet, og andre engasjerte studenter.