delta logo

Delta

linjeforeningen for matematikk og fysikk

FagKom

Fagkomiteen har ansvaret for å sørge for et faglig tilbud til linjeforeningens medlemmer. Dette innebærer å arrangere kollokvier og eksamenskurs, og å skrive kompendier. I tillegg har fagkomiteen interessegruppene Matteklubben og Fysikklubben. Disse arrangerer seminarer og foredrag innen henholdsvis matte og fysikk.