delta logo

Delta

linjeforeningen for matematikk og fysikk

FagKom

Fagkomiteen har ansvaret for å sørge for et faglig tilbud til linjeforeningens medlemmer. Dette innebærer å arrangere ukentlige kollokvier der man kan sitte å gjøre øvinger sammen, og kanskje få hjelp av endre studenter når man sitter fast, samtidig som man spiser gratis lunsj. I eksamensperioden holdes det kræsjkurs i de fleste førsteklassefagene for alle skal få lært seg hele pensum i løpet av de siste dagene. Og om ikke kræsjkurset alene er nok så produserer ogsp Fagkom kompendier i mange fellesfag som oppsummerer pensum og gir god veiledning i å løse eksamensoppgaver.

Fagkom har også to interessegrupper, Matteklubben og Fysikklubben, der kan man følge med på foredrag holdt av andre studenter som er spesielt interessert i et tema, eller kanskje du til og med drister deg til å holde et foredrag selv?

Fagkom har også en egen nettside med oppgavearkiv og oversikt over foredrag. Den finner du her.