delta logo

Delta

linjeforeningen for matematikk og fysikk

InKom

Inkluderingskomiteen er en paraplykomité for de komiteene som organiserer sosiale, lavterskelarrangementer for studentene i Delta, med et spesielt fokus på utsatte undergrupper. InKom har fire underkomiteer som jobber med sosiale arrangementer og inkludering på hver sin måte. Dersom du er interessert i organisering av mindre lavterskel-arrangementer, sosiale sammenkomster, filmkvelder, bli kjent med internasjonale studenter eller å senke terskelen for å prate om psykisk helse, så er dette komiteen for deg. 

KvinneKom
KvinneKom ble opprettet i 2014 for å styrke samholdet og øke deltagelse blant kvinnene i linjeforeningen. Dette har helt klart forbedret seg siden komiteen ble opprettet, men det kan fortsatt gjøres enda bedre. Jobben deres er å skape et godt sosialt og faglig miljø for jentene på studiet. De jobber for å arrangere små og store arrangementer i løpet av semesteret for å skape et godt miljø blant jentene og få flere jenter til å engasjere seg i linjeforeningen. Har du lyst til å gjøre linjeforeningen Delta til et hyggeligere sted, både for kvinner og menn? Da bør du melde deg inn i KvinneKom. 

Mail: delta.kvinnekomsjef@gmail.com

Andre tilbud for jenter i linjeforeningen Delta:

CosKom
CosKom står for de mindre sosiale, lavterskel og alkoholfrie-arrangementene i Delta. De arrangerer alt fra spillkvelder og filmkvelder til bakekvelder og malekurs. De gjennomfører også perlekvelder, juleverksted og ekskursjoner. CosKom er kjent for å ha de beste møtene fylt med te, kaffe kjeks og kosedyr. Alt i alt er CosKom der for å gi alle deltagere et avbrekk fra den travle studieverdagen.

Mail: delta.cosesjef@gmail.com

Delta Utenriks
Delta Utenriks er komiteen for de som ønsker å jobbe for å skape et sosialt nettverk for de internasjonale studentene som kommer til Trondheim for å studere på våres studier. De jobber for å introdusere dem til Delta og norske studenter, og for å inkludere dem så mye som mulig fra tidlig i semesteret. Resten av semesteret jobber Delta Utenriks med å arrangere ulike mindre arrangementet hvor fokuset er å få de internasjonale studentene og de norske studentene til å møtes og bli kjent. Eksempler på arrangementer som har blitt arrangert tidligere er: Escape Room, Speedfriending, Nyttårsbord og International Food Night. 

Vi har også en Facebookgruppe for alle internasjonale studenter i Delta:

Mail: delta.utenriks@gmail.com

VelKom
VelKom er komiteen som jobber for psykisk helse i Delta. De har et samtaletilbud for de som trenger noen å prate med, og har planer om å utvide tilbudet sitt ved å ha andre måter å kunne jobbe med psykisk helse. Ved å øke fokuset på psykisk helse, håper de å kunne senke terskelen for å kunne prate om det. 

Alle medlemmene av VelKom har taushetsplikt, og har tatt et kurs fra SiT hvor de får en innføring i lytteteknikker og hvordan være en god samtalepartner. De er imidlertid ikke utdannede psykologer og har derfor tilgang på en utarbeidet liste med hvilke forskjellige tilbud som finnes i Trondheim dersom noen ønsker eller trenger mer hjelp enn samtaler med en medstudent. VelKom tar imot alt av henvendelser, enten det gjelder usikkerhet rundt studiet, depresjon eller bare et ønske om å dele gode nyheter med noen – ingenting er for stort eller lite! Følg også med på likepagen til VelKom, for her vil de dele ukens gode nyhet, wholesome memes, eller andre ting som du forhåpentligvis vil smile av. 

VelKom trenger flere engasjerte medlemmer som ønsker å prate om psykisk helse, og vil finne ulike måter å øke bevissthet og åpenhet om det. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har lyst til å bidra til studentfrivilligheten gjennom VelKom!

Mail: delta.velkom@gmail.com