delta logo

Delta

linjeforeningen for matematikk og fysikk

Deltas generalforsamling 2022

Deltastyret ønsker alle velkomne til årets Generalforsamling, som i år avholdes lørdag 5. november 2022, kl. 12 i R7 på Realfagbygget. Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og årets viktigste møte for Delta. Alle aktive Deltagere er hjertelig velkommen og oppfordres på det sterkeste til å komme for å bruke stemmeretten sin og si sin mening. Under generalforsamlingen skal følgende behandles:

 • Årsberetning for 2022
 • Regnskap for høst 2021 - vår 2022 v/ økonomiansvarlig
 • Statusrapport fra fondstyret v/ fondleder
 • Vedta budsjett for høst 2022 - vår 2023 v/ økonomiansvarlig
 • Behandle statuttendringsforslag
 • Behandle øvrige innsendte saker
 • Valg av Deltastyret 2023
 • Valg av fondstyret 2023
 • Valg av revisor for regnskapsåret høst 2022 - vår 2023 Alle innsendte saker og statuttendringsforslag som ønskes å bli tatt opp på Generalforsamling må være sendt inn senest lørdag 22. oktober som er to uker før selve møtet. Det er kun aktive deltagere som har rett på å sende inn saker til generalforsamlingen. For å regnes som aktiv deltager må man ha betalt deltagerkontingenten og ha betalt semesterkontingent for Høst 2022. Har du noen saker eller statuttendringsforslag send disse på mail til delta.leder@gmail.com.

Styrestillinger som man kan stille til er:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomisjef
 • Faddersjef
 • ArrKomsjef
 • BedKomsjef
 • FagKomsjef
 • InKomsjef
 • KomKomsjef
 • MedKomsjef Om endringsforslaget på styrestruktur går igjennom vil det og gjennomføres valg på følgende stillinger:
 • Arealansvarlig - tar over arbeid fra KomKomsjef som ikke er komitérelevant
 • Kommunikasjonsansvarlig - tar over arbeid fra MedKomsjef som ikke er komitérelevant Alle aktive Deltagere har rett til å stille til disse stillingene. Har du lyst til å stille til en av styrestillingene for Deltastyret 2023 eller kjenner du noen andre du synes hadde gjort en super jobb i styret, kan du enten sende inn ditt kandidatur eller en nominasjon til noen andre via dette skjemaet: https://s.ntnu.no/deltastyret_23 Dokumentet med forhåndsmeldte kandidater til styret kommer til å bli oppdatert fortløpende.

Det blir servert pizza underveis og styret stiller med både kaffe og kaker. Det anbefales å ta med egen nistepakke i tillegg da generalforsamlingen har en tendens til å være et langt møte. Det vil komme mer info og relevante dokumenter her iløpet av ukene fremover mot generalforsamlingen, så følg med!

Ordstyrer: Ingeborg Pedersen Reigstad
Referent: Odin Østvedt
Dokumenter til møtet
Dagsorden:
https://s.ntnu.no/delta_dagsorden
Nåværende statutter:
https://s.ntnu.no/delta_statutter
Statuttendringsforslag med begrunnelser:
https://s.ntnu.no/delta_statuttendringsforslag_mappe
Regnskap H2020-V2021:
https://s.ntnu.no/delta_regnskap
Budsjett H2021-V2022:
https://s.ntnu.no/delta_budsjett
Stillingsbeskrivelser:
https://s.ntnu.no/delta_stillingsbeskrivelser
Forhåndsmeldte kandidater:
https://s.ntnu.no/delta_kandidater
Protokoll fra Generalforsamling 2021:
https://s.ntnu.no/delta_protokoll_21
Styringsdokumenter:
https://s.ntnu.no/delta_styringsdokumenter
Mappe med relevante dokumenter:
https://s.ntnu.no/genfors_dokumenter.