delta logo

Delta

linjeforeningen for matematikk og fysikk

Generalforsamling 6. November

Styret til Linjeforeningen Delta inviterer til årets Generalforsamling den 6. november 2021, kl. 12 i R7 på Realfagbygget. Generalforsamlingen er Linjeforeningens øverste organ og årets viktigste møte i Delta. Alle aktive Deltagere er hjertelig velkommen og oppfordres på det sterkeste å komme for å bruke deres stemme. Tingene generalforsamlingen skal gå igjennom er:

 • Behandle årsmelding for 2021
 • Behandle regnskap for året Høst 2020 - Vår 2021.
 • Behandle innsendte statuttendringsforslag
 • Behandle øvrige innsendte saker
 • Valg av:
  • Styret 2022
  • Fondsstyret 2022
  • Revisor for regnskapsåret Høst 2021 - Vår 2022

Alle innsendte saker og statuttendringsforslag som ønskes å bli tatt opp på Generalforsamling må være sendt inn i løpet av lørdag 23. oktober som er to uker før selve møtet. Det er kun aktive deltagere som har rett på å sende inn slike saker. For å regnes som aktiv deltager må man ha betalt deltagerkontingenten og ha betalt semesterkontingent for Høst 2021.\ Har du noen saker eller statuttendringsforslag send disse inn til:\ delta.leder@gmail.com eller delta@delta.org.ntnu.no

Styrestillinger man kan stille til er:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomisjef
 • Faddersjef
 • ArrKomsjef
 • BedKomsjef
 • FagKomsjef
 • InKomsjef
 • KomKomsjef
 • MedKomsjef

Alle aktive Deltagere har rett til å stille til disse stillingene.

Har du lyst til å stille til en av styrestillingene for Styret 2022, eller kjenner du noen andre du synes hadde gjort en super jobb, kan du enten sende inn ditt kandidatur eller en nominasjon til noen andre via dette skjemaet: 

https://s.ntnu.no/nominasjon 

Dokumentet med forhåndsmeldte kandidater til styret kommer til å bli oppdatert fortløpende.

Ordstyrer: Petter Jacobsen

Protokollfører: Per Kristian Røkkum Berget

Dokumenter til møtet:

Dagsorden:

https://s.ntnu.no/dagsorden

Nåværende statutter:

https://s.ntnu.no/Delta_statutter 

Endringsforslag med begrunnelser:

https://s.ntnu.no/endringsforslag

Regnskap H2020-V2021:

https://s.ntnu.no/regnskap_H2020_V2021

Budsjett H2021-V2022:

https://s.ntnu.no/budsjett_H2021_V2022

Stillingsbeskrivelser:

https://s.ntnu.no/stillingsbeskrivelser 

Forhåndsmeldte kandidater:

https://s.ntnu.no/Delta_styrekandidater 

Protokoll fra Generalforsamling 2020

https://s.ntnu.no/protokoll_2020 

Styringsdokumenter:

https://s.ntnu.no/styringsdokumenter 

Mappe med alle relevante dokumenter:

https://s.ntnu.no/andre_dukumenter