delta logo

Delta

linjeforeningen for matematikk og fysikk

Medlemsmøte: endring av Deltastyret

Møtet finner sted i R5 klokka 16 onsdag 28. september. Av generalforsamlingen i fjor ble det gitt i oppgave til det nåværende styret å se på tiltak for å effektivisere styret og fjerne mye av arbeidsmengen til hovedkomitélederne som ikke er relevant for selve komitédriften. Det har nemlig vært tilfelle i mange år nå at mye av verv-tiden til hovedkomitélederne har gått til andre oppgaver enn å drive komitéen, og dermed har og komitéarbeid blitt nedprioritert av mer forpliktende oppgaver. Dette er en oppgave styret har arbeidet mye med, og vi ønsker derfor nå å kalle inn til et medlemsmøte hvor vi kan presentere det vi har kommet fram til så langt, og hvor dere kan komme med deres tanker om både saken og det foreløpige forslaget vi legger frem. For å kunne legge frem et så godt forslag som mulig på generalforsamlingen, og dermed også legge så godt til rette som mulig for ny styrestruktur til neste år om tiltaket blir godkjent av generalforsamlingen, er det viktig med godt oppmøte og forskjellige innspill til styret. For deg som ikke har så godt kjennskap til hvordan styret eller generalforsamlingen fungerer, eller hvorfor dette i det hele tatt ble en oppgave fra fjorårets generalforsamling, vil vi og sterkt oppfordre deg til å kommer på møtet. Da vil du få mer innsikt i saken slik at du lettere kan ta et mer informert valg og stemme på det du mener blir best når generalforsamlingen kommer i begynnelsen av november.

Selve forslaget

Endring i statuttene