Delta Bryggelaug

Delta Bryggelaug er en komité i Linjeforeningen Delta som er åpen for alle som vil lære seg eller praktisere håndverket ølbrygging. Delta Bryggelaug er å finne under KomKoms paraply.

Vi brygger i hovedsak for vår egen interesse samt noen av Delta sine arrangementer. Fokuset til Delta Bryggelaug er selve håndverket, og vi prøver å lære våre medlemmer så mye som mulig om ølbryggekunsten.

Vi brygger uten profitt, de som er med å brygge og forbruke skal ikke betale mer enn hva ingrediensene samt vedlikehold av utstyr koster.

Vår ambisjon er ikke å lage billig øl til mange, men heller lage god håndverksøl som skal nytes. Kvalitet over kvantitet.

Styringsinformasjon og retningslinjer
Ingenting skal være half-ass. Det er ikke tillatt med ekstraktbrygging i Delta Bryggelaug. Vi tar heller ikke ansvar for brygging av ekstraktvin til for eksempel vårgangsfesten.

Gjennomgående tema for navngiving av øl er gresk mytologi (lov med unntak). Ordspill og/eller bokstavrim oppfordres som navn i alle brygg.

Styret har ansvar for å lage etiketter for hvert brygg, det kan selvfølgelig delegeres til medie-komitéen i Delta. Hvert brygg merkes nederst i høyre hjørne med nr. n, hvor n er batch-nummer. Dette, samt Delta Bryggelaug (som også skal stå på etiketten) skal være skrevet i fonten Geosans Light (er å finne på dafont.com). Logoen til Linjeforeningen Delta oppfordres også å ha med, men er ikke nødvendig. Det oppfordres til å skrive på gresk eller med greske bokstaver på etiketten.

For hvert brygg skal det lagres ett eksemplar på Deltakontoret til utstilling. Bryggeriminister skal passe på en flaske av hvert brygg om kontorets skulle knuse, denne flasken kan være hvilkensomhelst type.

Styret
Martin Madsen, leder (bryggeriminister)
Haakon Hammarbeck, styremedlem
Snorre Bergan, styremedlem

nb_NONO
en_USEN nb_NONO