Isokor

IsoKor er Delta sitt eget linjeforeningskor som ble grunnlagt høsten 2015. Navnet “IsoKor” spiller på sammenhengen mellom kor og en termodynamisk tilstandsendring hvor volumet holdes konstant; en isokor prosess.

Per idag har vi en gruppe bestående av mange sangglade mennesker, både gutter og jenter. Korleder Asbjørn Krüger, dirigent Eirik Andreassen og nestleder Torbjørn Eriksen er alle interne Delta-medlemmer, noe som vil si at IsoKor er selvdrevent og kostnadsfritt.
Vi har en svært lav terskel for deltagelse, og alle som vil er derfor velkommen til våre øvinger på torsdager kl.18:00-21:00 på rom R73 i Realfagbygget.
Det kan også nevnes at hver torsdag serveres det fersk bakst eller noe annet godt til de som møter opp.

I tillegg til klassiske studentsanger, er også Monty Pythons “Galaxy Song” og “Pokémon-sangen” å finne i IsoKors brede repertoar.

Ledelse
Korleder: Asbjørn Krüger
Dirigent: Eirik Andreassen
Korleder: Torbjørn Eriksen