Isokor

IsoKor er Delta sitt eget linjeforeningskor som ble grunnlagt høsten 2015. Navnet “IsoKor” spiller på sammenhengen mellom kor og en termodynamisk tilstandsendring hvor volumet holdes konstant; en isokor prosess.

Per idag har vi en gruppe bestående av mange sangglade mennesker, både gutter og jenter. Korleder Torbjørn Eriksen, dirigent Eirik Andreassen og nestleder Therese Strand er alle interne Delta-medlemmer, noe som vil si at IsoKor er selvdrevent og tilnærmet kostnadfritt.
Vi har en svært lav terskel for deltagelse, og alle som vil er derfor velkommen til våre øvinger på torsdager kl.18:00-21:00 på rom R4 i Realfagbygget.
Det kan også nevnes at hver torsdag serveres det fersk bakst eller noe annet godt til de som møter opp.

De har et variart repertoar, alt fra gode gamle studentersanger til nyere sanger som Monty Pythons “Galaxy Song”.

Ledelse
Korleder: Torbjørn Eriksen
Dirigent: Eirik Andreassen
Kornestleder: Therese Strand

nb_NONO
en_USEN nb_NONO