Opptak KomKom

KomKom skal fungere som en paraplykomité, hvor alle grupperinger og initiativ som ikke går under Linjeforeningen Deltas hovedkomitéer skal samles. Det ferskeste eksempelet er henholdsvis Delta-P. Hvis ønskelig kan lederen av slike grupperinger bli med i KomKom, for en enklere kontakt med styret.

Ettersom KomKom er helt fersk, vil jeg stille meg til disposisjon og hjelpe de personene som får ulike verv i KomKom i oppstartsfasen. Med tiden skal disse undergrupperingene styre seg selv så godt det er mulig, uten mye detaljstyring fra min side.

KomKom utlyser følgende stillinger:

– NESTLEDER/ØKONOMIANSVARLIG:

I starten vil denne personen fungere som vara for komitéansvarlig, og
økonomiansvarlig for de komitéene som ligger under KomKom. Med tiden vil forhåpentligvis KomKom vokse i bredden og da kan det hende at nestleder og økonomiansvarlig splittes opp i to ulike stillinger. Økonomiansvarlig for KomKom vil også være medlem av økonomikomitéen under Eirik-Myrvoll Nilsen.

– KONTORSJEF:
Ansvar for vaktlister, ØlKom og KosKom (vaffler og kaffe).
Kontorsjefen skal sørge for fungerende vaktlister, slik at kontoret er åpent minimum 12:00-16:00 Mandag til Fredag. Tanken er at personer i de ulike komitéene, samt styret, vil være pliktige til vakthold. Videre kan nevnes rydding og mating av Hektor.

– KOLLOKVIESJEF:
Ansvar for å arrangere ukentlige kollokvier. Denne personen skal motivere og rekruttere eldre studenter til kollokviearbeidet.

– SHOPSJEF:
Ansvar for driften av en ny Delta-shop som er under anmarsj. Salg av pins, mansjettknapper og design av nye produkter som er under utvikling vil være denne personens ansvar. Av nye produkter som er planlagt kan jeg nevne hettegenser, kaffekopp og slipsnål.

I likhet med andre komitéer, vil også KomKoms medlemmer få tilgang til kontoret og kjøkkenet. Hvis det er noen uklarheter eller spørsmål; send meg en PM eller bruk kommentarfeltet.
Søknader sendes til patricfj@stud.ntnu.no, med frist søndag 19. oktober kl. 23:59.

Generalforsamling høsten 2014

Delta innkaller til årsmøte som per statuttene!

Dato: 6. oktober
Tidspunkt: 18:15
Sted: R5

Halve styret skal velges på nytt, og omfattende statuttendringsforslag legges fram av styret, derfor er det viktig at nettopp DU kommer og blir med å bestemme Deltas framtid :)

Følgende stillinger velges på nytt:
* Leder
* Nestleder
* FagKomsjef
* Kontoransvarlig
* Redaktør
* Kjellersjef

Beskrivelse av stillingene: http://www.deltahouse.no/om-oss/styret/

Dersom styrets innstilling går igjennom vil FagKomsjef, Kontoransvarlig og Kjellersjef utgå og erstattes med følgende posisjoner i styret:
* Jentesjef
* Komitésjef
~ Dagsorden ~

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent (styret foreslår hhv Oscar Hansen Federl og Fredrik Storehaug)
  3. Gjennomgang av regnskap og budsjett 2014/15
  4. Gjennomgang av årsmelding
  5. Revidering og endring av Deltas statutter
  6. Valg
  7. Eventuelt
  8. Møtekritikk

Statuttendringsforslag kan ses her.
Grønn markering = forslått tillegg
Rød markering = foreslått fjernes

Det serveres som vanlig kaffe, kaker og knusktørre kjeks. Vel møtt! ^^

P.S. Link til Facebook-eventen!

Delta Immatrikuleringsball 2014

Velkommen skal dere være til årets Immball!

Tid: Fredag 5. September kl 18:00
Hvor: Radisson Blu Royal Garden
Pris: 350 kr
Antrekk: Det vakreste du finner i klesskapet!

Hvis du har allergier eller annet, kontakt meg (Vala Maria Valsdottir) så skal jeg får fikset noe spiselig mat for deg =)

Det blir servert en buffét, ergo man kan stappe i seg så mye man orker! Etter en god middag fortsetter festen på Nattergalen =)

Når det gjelder betaling så er fristen mandag 1. September til konto: 3361.18.41219, 350 kr. Skriv navn under melding slik at vi vet hvem som har betalt. Om du ikke kan betale akkurat da er det bare å kontakte meg så skal vi se hva vi kan ordne =)
Klikk gjerne på «Deltar» på Facebook-eventen med en gang (om du skal), slik at jeg får en ca oversikt om hvor mange som skal komme!

Håper alle blir med! Dette blir en kjempe avslutning på ei flott fadderuke og en kjempe begynnelse på et lærerrikt år.

Mvh
Arrkom, Delta

Velkommen nye studenter

Vi ønsker alle nye studenter velkommen til NTNU og Delta.

De første ukene av studietiden er en hektisk tid med mye informasjon, lite søvn og travle dager. Heldigvis vil våre faddere være til stede og guide dere inn i studentlivet. Alle nye studenter vil bli tildelt faddere rett etter immatrikuleringen 12. august (mer informasjon finner du her: fadderperioden 2014). Er man er i byen før dette kan man komme innom kjelleren vår på Moholt 8.august, eller komme innom vårt kontorkom–i-gang-dagen 11. august. Om kvelden vil det muligens bli en get-together. (nærmere informasjon kommer).

Fadderperioden2014

Spør oss om ting:    delta (ætt) list.stud.ntnu.no

Delta er linjeforeningen for deg som skal begynne på bachelor i matematikk eller fysikk, årstudium i matematiske fag, samt toårig master i matematikk, statistikk eller fysikk.

Nyttige lenker.

Og husk: \Delta \gg \nabla

BedKomsjef søkes!

Ettersom nåværende BedKomsjef Kristian Reed drar på utveksling til høsten blir det per Deltas statutter opp til hovedstyret å lyse ut stillingen på nytt og velge en arvtager (ref: §7 punkt 6). Med det åpner vi for søknader på stillingen (skriv om motivasjon, hvorfor du ville passet bra i BedKom og styret, samt litt om deg selv).

Bedriftskomitéen i Delta jobber med å profilere Delta opp mot næringslivet. Derunder skaffe bedriftspresentasjoner og kartlegge jobbmuligheter for deltaere etter end studie.
Ettersom samarbeidet om Realgfagsdagen ble oppløst ifjor er det mange nye utfordringer å ta tak i i forhold til å få igang egne bedpres-er for linjeforeningen.

Søknadsfrist: 15. mai
Tiltredelse: 1. august
Varighet: Fram til generalforsamlingen vårsemesteret 2015
Søknad kan sendes til: delta@list.stud.ntnu.no

Bedpres CERN og ESS

cern_logo

Lyst til å jobbe med spissteknologi i et krevende internasjonalt forskningsmiljø?

CERN http://www.cern.ch, partikkelfysikklaboratoriet i Genève som er kjent for oppdagelsen av Higgs partikkelen, er ikke bare for fysikere. LHC-akselleratoren som kjøles ned til -271 grader C og alle de andre installasjonene ved CERN byr på et hav av utfordringer for ingeniører fra de fleste fagområder.

Både CERN og ESS har jobbmuligheter for nyutdannede. I tillegg har CERN meget gode stipendordninger for opphold som masterstudent i et år. Vi har besøk fra CERN og ESS torsdag 27. mars, vil du høre mer om jobbmuligheter og opphold for masteroppgaven ved CERN eller ESS, kom til standen på flystripa fra 10-15 og seminar i S7 kl. 17:00!

Etter presentasjonen blir det pizza i kjel-kantina.

Påmelding:
http://www.deltahouse.no/hva-skjer/bedpress/

Realistkveld med Tekna 6. mars

Studerer du realfag? Den 6. mars inviterer Tekna til Realistkveld, en
underholdende og lærerik kveld for alle med interesse for realfag, der
du kan lære mer om mulighetene innen Tekna for deg. Kvelden starter med
foredrag av Ole Andre Sivertsen, forfatter av blandt annet boka «Bakrus»
og programleder for programmet «Fylla» fra NRK. Her blir det morsomme og
spennende fakta rundt alkohol med naturvitenskapelig rettet innhold.

Deretter vil vi lære mer om faggruppene, og høre litt om
framtidsmulighetene med realfag.

Gruppene som deltar er:
– Tekna Biotek
– Tekna Havbruk
– Tekna Klima

Kvelden avsluttes med mingling og bespisning (tapas og brus). Vel møtt!
:)

link til påmelding:
http://www.tekna.no/ikbViewer/stud/ntnu/vis-arrangement/893836/Realistkveld