Bedpres CERN og ESS

cern_logo

Lyst til å jobbe med spissteknologi i et krevende internasjonalt forskningsmiljø?

CERN http://www.cern.ch, partikkelfysikklaboratoriet i Genève som er kjent for oppdagelsen av Higgs partikkelen, er ikke bare for fysikere. LHC-akselleratoren som kjøles ned til -271 grader C og alle de andre installasjonene ved CERN byr på et hav av utfordringer for ingeniører fra de fleste fagområder.

Både CERN og ESS har jobbmuligheter for nyutdannede. I tillegg har CERN meget gode stipendordninger for opphold som masterstudent i et år. Vi har besøk fra CERN og ESS torsdag 27. mars, vil du høre mer om jobbmuligheter og opphold for masteroppgaven ved CERN eller ESS, kom til standen på flystripa fra 10-15 og seminar i S7 kl. 17:00!

Etter presentasjonen blir det pizza i kjel-kantina.

Påmelding:
http://www.deltahouse.no/hva-skjer/bedpress/

Realistkveld med Tekna 6. mars

Studerer du realfag? Den 6. mars inviterer Tekna til Realistkveld, en
underholdende og lærerik kveld for alle med interesse for realfag, der
du kan lære mer om mulighetene innen Tekna for deg. Kvelden starter med
foredrag av Ole Andre Sivertsen, forfatter av blandt annet boka «Bakrus»
og programleder for programmet «Fylla» fra NRK. Her blir det morsomme og
spennende fakta rundt alkohol med naturvitenskapelig rettet innhold.

Deretter vil vi lære mer om faggruppene, og høre litt om
framtidsmulighetene med realfag.

Gruppene som deltar er:
- Tekna Biotek
- Tekna Havbruk
- Tekna Klima

Kvelden avsluttes med mingling og bespisning (tapas og brus). Vel møtt!
:)

link til påmelding:
http://www.tekna.no/ikbViewer/stud/ntnu/vis-arrangement/893836/Realistkveld

NoFFo 2014

Norske Fysikkstudenters Forening (NoFFo) inviterer, i samarbeid med Fagutvalg for Fysikk og teknologi (FFT) ved Univeristetet i Bergen, dere og alle fysikkstudentene dere representerer til å delta på Norske Fysikkstudenters Konferanse (NFK) 7 – 9 Mars.

Dette er en ypperlig mulighet til å bli kjent med fysikkstudenter fra andre deler av landet, og det vil bli holdt spennende foredrag om mange forskjellige tema innen fysikk.

Planlagt oppstart er 18:00 fredag 7. mars med en generalforsamling. Her vil ny president for NoFFo velges. Neste år er det UiO som har
ansvar for å arrangere. Det hadde også vært fint med en kort presentasjon av faglig og sosial aktivitet på fra hvert av universitetene! Avreise vil være rundt 15:00 søndag 9. mars. Her er vi selvsagt åpen for innspill fra alle tilreisende.

Noen av foredragene må fremdeles avklares, men til nå har vi sikret oss:
- Oliver Gaumer, leder av EuroPhysicsFun (http://wiki.europhysicsfun.org)
- Brian Hannafious (sponset av Polytec), Hadron Physics
- Bjarne Stugu (IFT): Higgs bosonet
- Thomas Gjesteland (IFT): Terrestrial Gamma-ray flashes
- Øyvind Frette (IFT): Historien om T. Edison og N.Tesla
- Dieter Rörich (IFT): Bruk av partikkelakseleratorer i kreftbehandling
- Jan Petter Hansen (IFT): Kvantedatamaskiner
- Sabrina Eder (IFT): Scanning Helium Ion Microscope
- Jan Vaagen (IFT): Boromeiske ringer

Vi vil komme tilbake med program for helgen.

Tilreisende studenter vil få dekket overnatting på St. Paul skole, dersom dette er ønskelig. Frokost, lunsj og kaffe vil også bli tilbudt lørdag og søndag.

Undersøkelse om hvem som vil være med på fellesmiddag lørdag 8. vil følge snarest. Vi jobber med å få mesteparten av denne dekket, med en eventuell egenandel.

PÅMELDING:
https://docs.google.com/forms/d/1-sX-Z-BrfNhu00F7Zz43ZErnvs9j-d6nK4-2Civp4B0/viewform

Vi håper å se så mange som mulig i Bergen i mars!

Beste hilsen,
Agnethe Seim Olsen,
president i NoFFo

Opptak til kjellerstyret

Delta trenger flere personer til kjellerstyret for Realfagskjellern

Dette innebærer blant annet å stå i baren på kjelleren, hjelpe til med innkjøp, og generelt være med på mye sosialt. Realfagskjelleren har siden alltid blitt drevet frivillig av studenter fra linjeforeningene Delta, Online, Spanskrøret og Volvox, og nå trenger vi din hjelp, slik at vi alle kan fortsette å ha det gøy på kjelleren!

Så dersom du kunne tenke deg å være med, send noen ord(en kort søknad) om hvorfor til realfagskjellern-soknad@list.stud.ntnu.no innen søndag 9. februar klokka 23.59. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Spark NTNU arrangerar Matchmaking 5. februar

«Vi i Spark NTNU ser at mange entreprenørspirer her på haugen har gode ideer til apper og webløsninger, men at de ikke har kompetansen til å utvikle den selv. Derfor arrangerer vi en Matchmaking neste onsdag i samarbeid med Applab.

På matchmakingen samler vi studenter med appideer og studenter med interesse for progging. Idehavere gir en kort presentasjon av ideen sin, også blir det mingling og gratis pizza.

Alle ideene er reelle prosjekter, der målet er et ferdig produkt. Kanskje finner du en idé du blir gira på å jobbe videre med?

Påmelding her: http://www.applabntnu.no/#section-register

Sted: Applab
Når: 5. februar kl 17.00

Det blir gratis pizza.

Lurer du på noe? Send en mail til kristina@sparkntnu.no» – Kristina Hoff Wanderås

Eurêka 2014

Middagen holdes kl 17:30. For å delta på middagen kreves det at man møter opp på bedriftspresentasjonene i R2 kl 15:15 samme dag.
Av dem som møter opp vil det bli trukket en vinner av en iPad Mini!

Bedriftsdagen eurêka arrangeres av studentene på sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk på NTNU. Dagen avholdes for studentene på dette studieprogrammet samt studentene fra de andre sivilingeniørlinjene.

Program:

09.10 Kurs i nettverksbygging med Tekna og introduksjon av bedrifter i R5
10.00 Standområdet åpner
12.15 Populærforedrag i R7
13.00 Standområdet åpner igjen
14.15 Foredrag med Adecco: «Trondheim, Norges svar på Silicon Valley?» R9
15.15 Bedriftspresentasjoner R2
17.30 Middag for bedriftsrepresentanter og studenter

17 bedrifter deltar i årets arrangement, deriblant Nordea, Tekna, Lithicon, SINTEF og adecco.

Til populærforedraget kommer Sunniva Johanne Rose. Hun er rosablogger og doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved UiO

Mer info på http://eureka-ntnu.no/

Dagsorden til generalforsamling i Delta 10-02-14

Generalforsamlingen avholdes i F1 kl 16.15 mandag 10. februar.

Det blir servering av kaker, kaffe og tørre kjeks.

 

 • Valg av møteleder og referent.

-Styret foreslår hhv Oscar Federl og Fredrik Storehaug.

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Revidering av Deltas statutter.

Styret foreslår å legge til en ny paragraf angående jubileum som lyder slik.

 • Delta feier primtallsjubileum
 • Jubileum fordeles høst og vår slik at det blir minimum ett jubileum per fem år
 • Jubileum bør legges slik at fordelingen blir jevnest mulig
 • Jubileumsansvarlig har møterett på styremøter

Det foreslås også å legge til en paragraf som fastsetter når endringer er gyldige.

 • Statuttendringer vedtatt på generalforsamling trer i kraft umiddelbart etter avstemming.

Det foreslås å fjerne stillingen websjef fra styret og fordele dagens arbeidsoppgaver på nestleder og redaktør.

 • Valg til styret

 

 • Valg av faddersjef
 • Valg av økonomiansvarlig
 • Valg av leder til arrangementkomiteen
 • Valg av leder til bedriftskomiteen

 

 • Valg av representanter til studieprogramrådet for fysikk
 • Eventuelt
 • Møtekritikk

Etter møtet avholder vi allmøte om fadderperioden der alle kan komme med forslag og innspill til fadderperioden 2014.